Play ’n Move

                                                    Zet jouw spel in beweging! 

Met als doel: speelse vaardigheden op kwalitatief hoger niveau, het weer naar school gaan en inzet van kwaliteiten van mensen

Het kan zijn dat:

  • je als team, ouder of begeleider/ hulpverlener er tegenaan loopt dat jij weet dat er meer in zit, maar je het zelf niet voldoende lukt. Bij een kind, of (jong-)volwassene 
  • je niet goed in contact komt met een kind, jongere, maar dit wel graag wilt. Je hierin hulp wilt in hoe je dit kunt aanpakken
  • Je je zorgen maakt om de sociaal- emotionele en/ of spelontwikkeling van jouw leerling of het kind dat jij begeleid en hier graag ideeën voor wilt hoe het spel weer op gang te brengen
  • je gericht spel wilt inzetten voor allerhande taken
  • je graag meer bosavontuur wilt inzetten voor jouw kind(eren) of groep
  • je vragen hebt rondom de spelontwikkeling van jouw kind en deze graag wilt veranderen, uitbreiden zodat de kwaliteit van het spel verbetert

Ik ben coach, en spelbegeleider. Verder ben ik iemand die het erg leuk vind om te spelen. 

Jong- Leren met jonge en oudere kinderen.

Ik ben iemand die geniet van Jong- Leren. Jongleren in het leven. Door steeds weer bij te leren en ontwikkelen. En door te spelen met dat wat je aangereikt krijgt door een ander, of dat wat je zelf ontdekt hebt. Met een positief ingestelde blik kijk ik naar het spelgedrag of sociaal gedrag van de leerling of het kind en zal ik je op weg helpen. Na een of een paar sessies kun je zelf verder als ouders, begeleider, leerkracht of team. 

Ook begeleid ik:

  • MBO, HBO, en universiteits- studenten die thuis zitten wegens uitval binnen onderwijs om allerlei redenen. Die studenten die je als decaan maar moeilijk kan bereiken, en voor wie een studieadviseur gepasseerd station lijkt. Voor wie ook de studentbegeleider onvoldoende kan betekenen wegens niet outreachend kunnen werken.
  • Hierin bestaat begeleiding uit: het opnieuw leren zien van de drijfveren van de student, dat wat hij wil bereiken en dat wat er op dit moment mogelijk is. Daarbij werk ik in (hele) kleine stapjes maar soms ook reuzeschreden. Zo snel mogelijk, stop ik de begeleiding maar wel nadat er een brug is gelegd die terug is gegaan naar een studie/ school/ hobby of werk

 

Vraag Play ’n Move naar het aanbod.