Informatie

Play ’n move is:

Delia Hofman. Delia maakt een verbinding/ brug tussen zorgverlener en cliënt, ouders. Tussen leerkracht en leerling, ouders. En kan met je meedenken hoe je maatwerk mogelijk maakt binnen jouw eigen werksetting.  

Delia is tevens ervaringsdeskundige en coach in begeleiden van Koppkinderen. Een doelgroep die in de hulpverlening vaak pas later hun weg zoeken. Ze biedt (online) begeleiding aan volwassenen die hiermee aan de slag willen, omdat ze merken dat de strategieën die ze gebruikten niet meer goed toe te passen zijn in huidige relaties. Ook hierin maakt Delia een brug. In dit geval tussen gevoel en denken. Tussen gevoel- denken- doen.

In haar eerdere werk als schaduwbegeleider, schaduwbegeleidercoach, coach in de klas, thuisbegeleider maatwerkvoorziening, thuisspeelprogramma- medewerker en -coach en binnen de hulpverlening, merkte ze dat niet iedereen binnen de bestaande schoolse settingen of binnen bestaande studies en werksituaties kon functioneren. Tegelijkertijd merkte ze ook dat er soms mogelijkheden kunnen ontstaan, waar je buiten kaders kunt denken. Daar waar je regels los kunt laten of net iets anders vorm kunt geven. Dat wanneer je – door naast het kind en ouders te gaan staan – ontdekt waar de drijfveren zitten, je samen kunt onderzoeken wat ervoor nodig is om een volgende stap richting bijvoorbeeld studie (terugkeer) te kunnen nemen.

Soms zijn er maar kleinere aanpassingen nodig. Waarop een kind, jongere of (jong)volwassene toch weer een vliegende start kan maken of een vervolg maakt binnen de setting waarin hij functioneert.