Play ’n Move

                                                                      Spel en Leren in beweging! 

Play ’n Move gaat over (bewegend) leren. 

En over de inzet van Spel en Beweging.

In zowel spel als tijdens bewegen leren kinderen zich expressief uitdrukken, wat ze kunnen met hun lichaam en waar kwaliteiten, beperkingen, grenzen liggen van henzelf en de ander. Ze leren omgaan met moeilijke of grote gevoelens, en leren deze naar buiten brengen op een manier die bij ze past.