Ervaringen van klanten die je voorgingen

Wat zeggen anderen over mij, ofwel wat mag je van mij als coach verwachten? Met welke vragen kun je bij me aankloppen?

Vaak kunnen klanten het mooier verwoorden, omdat zij hebben ervaren wat ik met ze doe. Door samen te werken als team voor jezelf of je gezin met mij als coach, krijg je bijvoorbeeld onderstaand resultaat: 

Persoonlijke ontwikkeling

”Life isn’t about waiting for the storm to pass… It’s about learning to dance in the rain… Dank je wel voor je ‘danslessen’, je wijze woorden. En het feit dat jij jij bent. Ik ga je missen!”

– Marieke –

”In begin probeerde ik je uit. Je bleek heel anders te reageren dan de meeste hulpverleners, waardoor ik me veilig ging voelen. En mijn verhaal durfde te delen. Ook heb ik passende hulp gezocht, door jouw begeleiding”
– Patrick-

Docenten/ IB-er/ begeleiders

”Delia, ik vond je een beregoede coach.”

– Wim, docent HBO – rondom coaching student in studiekeuze en studievormgeving

”Je kunt precies daar waar nodig coachen waardoor we allemaal verder geholpen zijn en Jelle het nu gewoon zelf doet en kan. Hij gaat nu zelfs met ons in gesprek. Hij werkt hard en stelt goede vragen. Een fijne student”

Pieter, Mentor en docent HBO – rondom coaching student met ASS/ autisme

”Ik ben steeds weer verbaasd en onder de indruk, over hoe jij het gedrag van T weet te duiden! Bedankt daarvoor”

Lemien, IB-er basisschool – rondom team- coaching begeleiding kind 9 jr met ASS/ autisme

”Je bent twee keer bij ons op school geweest, en hebt ons geholpen met het plan rondom B. We kunnen met de handvaten en het plan een hele tijd vooruit, en kleine stapjes maken”

Dorien, begeleider – kind 14 jr met verstandelijke beperking- observaties en interventieplan

”Je bent een paar keer geweest voor een observatie van E. We hebben veel geleerd rondom rustmomenten inbouwen, begrenzen en veranderen van communicatie en taken.”

-Marlies, juf- kind 6 jr. – rondom observaties en plan communicatie/ begrenzing/ taken

”Je hebt een paar keer geobserveerd en simpele tips gegeven voor R. en hielt daarbij rekening met de groep. De tips waren praktisch uitvoerbaar”

-Tim, leraar- kind groep 4 – rondom het begeleiden van kind met psychische uitdagingen in de klas. Hoe zet je hem aan het werk, en houd je hem aan het werk in de groep? 

Gezinnen/ ouders/ kinderen

”Je hebt ons geholpen om weer te blijven geloven in Hans, wanneer we dat zelf niet meer konden”
– Marten – situatie jongere die weigerde te ontwikkelen; hoe krijg je hem in ontwikkeling? herstel contact en verbinding

”Delia heeft drie keer met onze zoons gespeeld van 5 en 8. We hebben als ouders geleerd hoe we kunnen aansluiten bij onze kinderen. Hoe we grenzen kunnen stellen, en ook hoe we iets vanuit een speelsere aanpak kunnen doen”

-Elise – rondom coaching begrenzing, acceptatie, herstel contact en verbinding

”Delia heeft ons een kort half jaar begeleid. Hierin hebben we geleerd om samen te werken als ouders. We vroegen ons af, waarom deze manier van werken niet eerder aan ons verteld is terwijl onze dochter nu 16 is, en we al vanaf haar 3-de zoekend waren naar passende begeleiding. Ze heeft ons geholpen om weer meer met elkaar te doen als gezin, ons begeleid rondom de opvoeding van onze dochter, en handvaten gegeven in onze dochter begeleiden naar zelfstandigheid en vriendschappen vasthouden”

Carola en Jan – ouders van een dochter van 16 en een zoon- rondom gezinscoaching; begrenzing en loslaten passend bij dit gezin

”Delia kwam korte tijd bij ons, en heeft zowel met ons zoontje gespeeld, als ons handvaten gegeven. Ik weet nu beter hoe ik met zijn boze buien om kan gaan, wat ik zelf kan doen als ik me niet goed voel en hoe ik hulp kan vragen en krijgen. Onze zoon vond het erg jammer, toen Delia niet meer bij ons kwam om te spelen”

Isabelle en Mark – ouders van een zoon van 5 en een zoon van 3- verbinding en contactherstel, gezinscoaching

”Delia heeft ons geholpen met thuis prikken, bedritueel en structuur en met communicatie school. Merle accepteert dat ze geprikt moet worden door ons. Ze zit nu meer op haar plek op haar nieuwe school, en thuis is ze rustiger”

– Elze en Ricko- dochter 8 jr. – gezinscoaching rondom schoolplaatsing, ziekte kind en begrenzing en contactherstel

”In begin wisten we niet goed wat te verwachten. Je hielp ons met gesprekken op school en met activiteiten vormgeven, rust tijdens avondeten creëren, omgang zussen en omgang met elkaar. De gezelligheid is weer terug, en op school gaat het goed met vriendinnetjes maken en houden.”

-Jort en Marieke- dochters van 6 en 8 jr. – gezinscoaching gezelligheid en verbinding 

Bosspeeldag 

”Ik vind het fijn dat elk kind de beurt kreeg tijdens jouw spel en elk kind zijn eigen ideeën kon aandragen. Dat alle drie mijn kinderen ook aan bod kwamen. Ik vond het als ouder heel daardoor extra fijn om deel te nemen.”

”Ik geniet van jouw ontspannen en rustige aanwezigheid tijdens het ontdekken met de kinderen.”

”Bedankt voor jouw relaxte manier van leiding geven.” 

Jongvolwassenen, adolescenten, jongeren die tijdelijk vastliepen en hier ondersteuning in vroegen

”Het begon allemaal met jouw inzet.

In ieder geval was ik zonder jouw werk waarschijnlijk nauwelijks losgebroken van angst voor simpele dingen en had ik nooit de wat meer volwassenere perspectieven en inzichten kunnen ontwikkelen die ik nu kan inzetten in mijn leven”

– Bart-

”Ik ben van de havo naar het vwo gegaan en heb dit gehaald. Niemand geloofde dat ik dit kon, maar we hebben het toch gedaan. Ik haalde het met goede cijfers en kreeg voor het eerst vriendinnen”

-Els-

”Als ik het niet meer weet, denk ik: wat zei Delia daarover? En dan doe ik het zelf. Ik weet ook meer over wat ik moet doen, als ik niet meer weet hoe ik een project moet starten of niet kan stoppen en daarom heel moe wordt”

-Sabrina-

”Het lijkt wel alsof je weet hoe je code in mijn hoofd moet kraken. Ik ben weer gaan studeren, en dit gaat goed. Ik kan het opdelen in kleine stappen, en heb plezier op school”

-Jakob-

”Life isn’t about waiting for the storm to pass… It’s about learning to dance in the rain..</em>. Dank je wel voor je ‘danslessen’, je wijze woorden. En het feit dat jij jij bent. Ik ga je missen!”

”Je hebt onze dochter van 26 door een moeilijke tijd in haar leven geholpen. Ze liep vast net na haar studie, en was negatief over zichzelf. Het leek niet zo, door hoe ze deed. Maar wij en zij ook, zijn je dankbaar voor wat je voor haar en ons hebt betekend, en voor waar ze nu staat”

-ouders van Jenthe-

”Je bent zowel lief als een bitch. Ik vond je in begin wennen, maar je hielp me door een depressie heen. Ik ben gaan schilderen en tekenen, en in de werkplaats gaan timmeren. Ik heb ontdekt wat ik het beste kon, en ben ik een portfolio gaan aanleggen voor de kunstacademie. Ik heb net mijn eerste expositie gedaan”

-Louise-